'Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker

Luke Skywalker será un fantasma de la fuerza en ‘Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker’

Luke Skywalker será un fantasma de la fuerza en ‘Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker’

Mira las primeras imágenes de ‘Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker’

Mira las primeras imágenes de ‘Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker’

Hablamos de…